III Zlot Jachtów YKP - SF w Ayala Cove, SF Bay

28-29 Czerwiec 2008
W dniach 28-29 Czerwca odbył się III Zlot Jachtów w Ayala Cove Angel Island (San Francisco Bay).
Skład flotylli był następujący:

Hunter 41 "Unleashed" - skipper Krzysztof Pruszkowski
Catalina 400 "Pacific High" - skipper Andrzej Skarka
Catalina 34 "Pink Slip" - skipper Krzysztof Owczarek
Catalina 30 "Niunia" - skipper Krzysztof Kołyszko